16.11.2016

Ke zboží jsme přidali položku Zůstatková cena (nepovinná položka). Pokud tuto položku budete u zboží vyplňovat, na přehledové stránce v části Celkové součty se Vám bude zobrazovat celková hodnota všech zůstatkových cen zboží. Tento nástroj je vhodný v okamžiku, kdy kupujete "investiční zboží" (zlato, pozemky, ...) a chcete vidět, jakou částku máte v těchto investicích uloženou.