2.2.2009

Pravidla pro import transakcí

Smyslem pravidel je zrychlit a zautomatizovat import z bankovních výpisů. Pravidla pro import transakcí slouží k nastavování parametrů transakcí v závislosti na různých předpokladech při importu bankovních výpisů. Každé pravidlo se skládá ze sady předpokladů - podmínek, které musí být splněny, aby se pravidlo aplikovalo. Je-li předpoklad splněn, jsou na příslušné pravidlo aplikovány zadané akce.

Pravidla mohou vypadat například takto:
- Obsahuje-li popis text "777859789/0800" a jde-li o příjem, nastav kategorii transakce na "Výplata"
- Obsahuje-li popis text "za vedení účtu", nastav kategorii transakce na "Bankovní poplatky"

Podmínky pravidla

    * V popisu se vyskytuje text.
    * Částka se rovná.
    * Částka je větší než.
    * Částka je menší než.
    * Jedná se o příjem.
    * Jedná se o výdaj.
    * Jen vybrané exporty.

Akce

    * Přesuň do kategorie.
    * Přiřaď uživateli.
    * Vlož do popisu.
    * Neoznačuj pro import.