16.12.2008

Funkce je k dispozici v Nastavení, Účty, Upravit účet. Vedle měny účtu je odkaz na Změnit měnu účtů. Zobrazí se Vám obrazovka pro převod měny účtu.

Při převodu měnu účtu budou všechny transakce na tomtu účtu přepočítány na novou měnu. Na této obrazovce vyberte měnu, na kterou chcete účet převést, a zároveň nastavte kurz, podle kterého se mají transakce přepočítat (systém automaticky přednastaví kurz podle aktuálního kurzu ČNB, které má výchozí a cílová měna vůči Kč, ale kurz můžete libovolně upravit). Pokud chcete, aby původní částka byla přidána do popisu dané transakce, nechte zaškrtlou položku Přidat do popisu transakcí částku v původní měně. Poté stiskněte tlačítko Převést, čímž se všechny transakce na účtu přepočtou a nastaví se nová měna.

Upozornění: Při převodu účtu na jinou měnu budou všechny transakce typu "převod na jiný účet", které mají připojenu párovou transakci, "odpojeny" od této transakce (tedy nadále budou v systému transakce figurovat samostatně!)