12.6.2008

Propojení transakcí typu Vnitřní převod

Použijete-li funkci Převod na jiný účet, program vygeneruje dvě transakce, výdaj z prvního účtu a příjem na druhý účet. Transakce jsou typu Vnitřní převod, nejsou započítávány do celkových příjmů a výdajů.

Nicméně tyto transakce dále fungovali odděleně. Pokud se jedna z transakcí upravila nebo smazala, ve druhé se to nijak neprojevilo. Tím docházelo k rozhození celkového stavu na účtech.

Toto již nyní neplatí. Transakce jsou nyní propojené, pokud v jedné z nich upravíte částku nebo změníte typ, dojde k ekvivalentní úpravě i v párované transakci na druhém účtu. Pokud transakci smažete, smaže se i párovaná transakce.

Pozor, takto se budou chovat pouze nově vytvořené transakce funkcí Převod na jiný účet.