Práce s přílohami

Přílohy jsou soubory (obrázky, textové dokumenty, ...), které mají vztah k evidovaným účetním objektům a které chcete u těchto objektů vidět. Může se jednat o naskenované účtenky, záruční listy atp.

Přílohy se neukládají přímo do služby eÚčty.cz, ale ukládají se na externí úložiště, které se musí v rámci nastavení rodiny se službou eÚčty.cz propojit.

Přílohy je možné připojovat k transakcím nebo ke zboží. Možnost vložit přílohu se objeví pouze tehdy, máte-li nastavené úložiště.

Přidání, odebrání přílohy

Přílohu vložíte v rámci vytváření či úpravy transakce (zboží) v části Vložit přílohu. Zde vyberete soubor v počítači, který chcete připojit a uvedete jeho popis (pokud popis nevyplníte, vloží se místo něj jméno souboru). Chcete-li vložit více příloh k jedné transakci (jednomu zboží), po vyplnění prvního stisněte tlačítko Přidat další a postup opakujte.

Při ukládání transakce (zboží) s připojenou přílohou může operace trvat poměrně dlouho - musí se přenést soubor z vašeho počítače na server úložiště.

Přílohu můžete odstranit od příslušného objektu opět v editaci - v části Přílohy vyberte požadovanou přílohu a v jejím řádku stiskněte tlačítko Odstranit.

Zobrazení přílohy

Přílohy je možné zobrazit přímo ze seznamu transakcí (zboží). Pokud je k objektu připojena příloha, je na začátku řádku zobrazena ikona přílohy . Kliknutím na tuto ikonu se otevře okno se seznamem příloh. Zde můžete zvolit odkaz Stáhnout, čímž dojde ke stažení přílohy do vašeho počítače (v závislosti na druhu přílohy a nastavení vašeho prohlížeče se některé přílohy rovnou v prohlížeči zobrazí, nebo se vám nabídne možnost uložení na disk atp.).