Nastavení aplikace

Obrazovku Nastavení zobrazíte pomocí volby Nastavení v menu aplikace.

Na této obrazovce můžete přednastavit tyto volby:

  • Přednačítat online záložky - Pokud je tato volba zaškrtnuta, aplikace vždy při spuštění stáhne na pozadí z internetu seznam účtů a 50 posledních transakcí z každého účtu (tedy data, která se objevují na záložkáce Online účty a Online transakce). V okamžiku zobrazení záložky se pak data ihned zobrazí a není třeba čekat na jejich načítání. Volba tedy zrychluje práci s aplikací. Na druhou stranu data se stahují vždy, i když záložky zobrazit nechcete. Zaškrtnutím této volby tedy zároveň zvyšujete objem přenesených dat po internetu.
  • Připojovat pouze s Wifi - Pokud je tato volba zaškrtnuta, aplikace se připojuje k internetu a synchronizuje data pouze v případě, že je zařízení připojeno pomocí Wifi, jinak pracuje v nepřipojeném režimu.