Online účty

Tato záložka je k dispozici pouze v případě, že jste připojeni k internetu.

Na této záložce vidíte přehled všech vašich účtů. Pokud máte v Nastavení zaškrtnutu volbu Přednačítat online záložky, jsou účty vidět okamžitě. V opačném případě musíte nejprve stisknout tlačítko pro aktualizaci uprostřed obrazovky, čímž dojde ke stažení účtů z webové služby.

U každého účtu vidíte kromě jeho názvu také celkový stav peněz na něm a případně ikonu, pokud je účet odložený nebo zamčený. Ikony "-" a "+" slouží k zadání nové transakce na tento účet. Pokud kliknete na některý z účtů, přejdete na záložku Online transakce s předvybraným účtem.