Synchronizace dat

Aplikace provádí dva druhy synchronizací - synchronizace základních dat a synchronizace transakcí.

Synchronizace základních dat

Touto synchronizací je myšleno synchronizace účtů, kategorií a uživatelů, tedy objektů, které jsou třeba pro práci s aplikací, ale které v této aplikaci nelze upravovat. Tato synchronizace stáhne aktuální data z webové služby a uloží jejich podobu do lokální databáze. Poté je možné s aplikací pracovat, aniž by byla připojena k internetu.

Synchronizace základních dat se automaticky provádí při prvním přihlášení a poté vždy po jednom týdnu. Potřebujete-li data aktualizovat okamžitě (např. když přidáte nový účet či novou kategorii), můžete synchronizace kdykoliv zavolat pomocí příkazu Synchronizovat v menu aplikace (musíte být připojeni k internetu).

Synchronizace transakcí

Zadáte-li v aplikaci novou transakci, tato transakce se uloží do lokální databáze. Jste-li připojeni k internetu, je tato transakce za okamžik synchronizována s webovou službou. Pokud k internetu připojeni nejste, zůstává transakce pouze lokálně a synchronizována je v okamžiku, když se k internetu připojíte (a máte spuštěnou aplikaci). Transakce uložené pouze lokálně (ještě nesynchronizované) je možné upravovat, jakmile dojde k synchronizaci, transakci již upravovat nelze.

Dojde-li během synchronizace k chybě (např. zadáte-li transakci na účet, který jste mezitím ve webové službě zamknuly), transakce je označena jako chybná synchronizace. Taková transakce zůstává v lokální databázi a teprve když transakci upravíte, dojde k dalšímu pokusu o synchronizaci.

Do zařízení je možné stáhnout i transakce, které byly zadávány přes webovou službu. Tyto online transakce však nejsou ukládány do databáze zařízení, ale ukládají se pouze do paměti a při ukončení aplikace jsou "zapomenuty". Online transakce je možné zobrazit jen na záložce Online transakce. Tyto transakce nelze nijak upravovat.