Registrace a přihlášení, odhlášení

Registrace

V aplikaci pro Android není možné registraci provádět. Registraci je třeba provést přímo na webových stránkách www.eUcty.cz (na přihlašovací stránce je odkaz na webové stránky).

Na webových stránkách je také třeba provést všechny základní nastavení účtu (vytvoření účtů, kategorií, uživatelé, ...), neboť tyto nelze v aplikaci pro Android zadávat.

Přihlášení

Pro přihlášení zadajte přihlašovací jméno a heslo, které používáte pro práci se službou eÚčty.cz přes web. Přihlašovací údaje jsou uloženy do vašeho zařízení a při příštím spuštění aplikace dojde k automatickému přihlášení.

Po prvním přihlášení dojde automaticky k synchronizaci základních dat.

Odhlášení

Při běžné práci s aplikací není potřeba se odhlašovat. Při odhlášení dojde k odstranění lokálních dat a máte-li v systému nějaké transakce, které se nesynchronizovaly s webovou službou, tyto data budou ztracena. Odhlašovat z aplikace byste se měli pouze v případě, když se potřebujete přihlásit pod jiným účtem, když telefon bude používat jiný uživatel atp.