O aplikaci

Aplikace pro Android je doplňková aplikace k webové službě eÚčty.cz. Aplikace slouží pro rychlé zadávání transakcí do služby eÚčty.cz z mobilního telefonu, a to i v okamžicích, kdy nemáte dostupné internetové připojení, nebo je toto připojení pomalé. Aplikace umí pracovat v offline módu, tedy zcela bez internetového připojení. Předpokládá ovšem, že alespoň jednou za čas je k internetu připojena, aby mohla data synchronizovat s webovou službou.

Aplikace pro Android nenahrazuje plnohodnotně webový přístup, pouze rozšiřuje využití této služby pro offline situace. Aplikace umožňuje provádět následující činnosti:

  • zadávání transakcí,
  • náhledy na poslední zadané transakce,
  • online náhledy na stavy na účtech,
  • online náhledy na poslední transakce na účtech.

Aplikace je určena pro zařízení se systémem Android 2.3 a vyšší.