Nastavení

V nastavení si můžete přizpůsobit službu eÚčty.cz tak, aby co nejvíce odpovídala vašemu způsobu vedení domácího účetnictví a aby se Vám s ní co nejlépe pracovalo.

Jste-li správcem (uživatel, který rodinu založil), máte v nastavení následující možnosti: