Zadávání nové hypotéky / Změna paramatrů hypotéky

Pro založení nové hypotéky je několik způsobů. Chcete-li založit svoji první hypotéku, otevře se Vám okno pro zadávání parametrů ihned po vstupu do hypoték. Máte-li již nějakou hypotéku vytvořenou a chcete přidat další, můžete učinit buďto ze Přehledu hypotéky nebo ze seznamu hypoték volbou Založit novou hypotéku.

Při zadávání hypotéky je třeba vyplnit následující údaje:

  • název hypotéky,
  • popis hypotéky,
  • výše hypotéky v příslušné měně - pokud chcete splátky automaticky odečítat z konkrétního účtu, musí se měna hypotéky shodovat s měnou účtu,
  • na kolik let je tato hypotéka,
  • datum první splátky,
  • výše úrokové sazby,
  • délka fixačního období,

Položky měsíční splátka a zůstatek úvěru se počítají automaticky po stisknutí tlačítka Přepočítat. Nicméně pokud se vypočítané hodnoty neshodují s vašimi reálnými daty, je možné i tyto položky zadat pomocí volby Nastavit ručně. Pozor ale, že při ručním nastavení nemusí některé další výpočty fungovat správně - např. přehled splátek neskončí na nule.

Pokud se vám u hypotéky po uplynutí fixačního období změní úroková sazba, promítnete tuto změnu pomocí volby Přidat další fixační období. Tím se přidají další položky první splátka, úroková sazba , délka fixačního období, měsíční splátka a zůstatek úvěru, které tvoří vždy samostatné fixační období.

V části poplatky související s hypotékou můžete zadat 3 druhy poplatků (poplatek za ocenění nemovitosti, poplatek za vyřízení hyptéky a měsíční poplatek za vedení účtu). Tyto poplatky se ve statistikách hypotéky promítnou do celkových nákladů.

Zadáváte-li reálnou hypotéku, je dobré mít po ruce smlouvu a jednotlivé údaje ze smlouvy opsat.

Automatizace hypotéky

Chcete-li hypotéku automatizovat, tzn. chcete-li, aby hypotéka automaticky vytvářela transakce s konkrétním nastavením dle rozpisu plateb, rozbalte v dolní části obrazovky okno Automatizace hypotéky a v něm zaškrtněte volbu generovat automaticky transakce. Poté ještě určete, jaké transakce se mají generovat, tedy nastavta platbu uživatele, účet na který se má transakce generovat a případně i konkrétní kategorii. Máte-li v části poplatky související s hypotékou vyplněn měsíční poplatek, můžete tento poplatek zahrnout automaticky k jednotlivým splátkám zaškrtnutím volby zahrnout také poplatek za vedení účtu.