Sledování energií

Tento nástroj Vám umožní sledovat spotřebu energií v domě, bytu či jiné nemovitosti.

Abyste mohli začít sledovat energie, musíte si nejprve v nastavení zadat příslušné Skupiny a Měřiče, které chcete sledovat.

Na obrazovce Sledování energií vidíte všechny zadané skupiny a k nim jednotlivé měřiče, které si můžete rozkliknout do detailu.

V detailu měřiče vidíte všechny záznamy zadané pro tento měřič, spotřebu energií mezi záznami a celkovou spotřebu za celé období.

Chcete-li přidat nový záznam, zvolte tuto možnost nad tabulkou záznamů. Při zadávání záznamu je třeba zadat datum a naměřenou hodnotu. Došlo-li během období k vyměnění měřiče, do položky Hodnota zadejte výslednou hodnotu nového měřiče, dále zaškrtněte volbu Výměna měřiče během období a poté zadejte Finální hodnotu původního měřiče. Systém si z těchto údajů poté spočítá celkovou spotřebu během tohoto období.

Máte-li k měřiči připojenu kategorii transakcí, je pod tabulkou hodnot vidět i seznam transakcí z této kategorie.

Pomocí volby Statistiky skupiny se dostanete na grafy spotřeby energií. Zde si můžete zvolit nejrůznější pohledy na spotřebu energie v závislosti na nastavených parametrech v pravém sloupci. Do jednoho grafu je možné sčítat i více měřičů v rámci jedné skupiny (nezávisle na jejich jednotkách - sčítájí se vždy pouze hodnoty). Tato možnost je z důvodu, že pro některé energie jsou samostatné měřiče, fakturace (a tím i transakce) jsou však společné a je tedy dobré vidět hodnoty sečtené (např. pro silnou a slabou elektřinu).