Pravidla pro import transakcí

Pravidla pro import transakcí slouží k nastavování parametrů transakcí v závislosti na různých předpokladech při importu bankovních výpisů. Každé pravidlo se skládá ze sady předpokladů - podmínek, které musí být splněny, aby se pravidlo aplikovalo. Je-li předpoklad splněn, jsou na příslušné pravidlo aplikovány zadané akce.

Vytváření či úpravu pravidel naleznete pod odkazem Upravit pravidla pro import na stránce importu dat v pravé části obrazovky. Pod tímto odkazem se nachází seznam pravidel s možností přidávat nová pravidla, upravovat či mazat stávající. V seznamu je možné měnit pořadí pravidal - pravidla jsou na transakce aplikována v tom pořadí, v jakém jsou zadána v seznamu a pravidla níže budou tedy aplikována později než pravidla výše.

Při zadávání (úpravě) pravidla je třeba vyplnit název pravidla a vybrat příslušné podmínky a akce. Podmínek i akcí může být vybráno více, stačí zaškrtat příslušná pole. Je-li vybráno více podmínek, musí transakce splňovat všechny tyto podmínky zároveň (není-li vybrána žádná podmínka, bude pravidlo aplikováno na všechny importované transakce). Při zadání více akcí budou aplikovány na pravidlo všechny tyto akce.

Podmínky pravidla

 • V popisu se vyskytuje text - kdekoliv v popisu pravidla musí být příslušný text (nezáleží na velikosti písmen).
 • Částka se rovná - částka transakce musí mít příslušnou hodnotu.
 • Částka je větší než - částka transakce musí přesáhnout příslušnou hodnotu.
 • Částka je menší než - částka transakce nesmí přesáhnout příslušnou hodnotu.
 • Jedná se o příjem.
 • Jedná se o výdaj.
 • Jen vybrané exporty - zde vyberte typy exportů (typy bankovních výpisů), pro které se má toto pravidlo používat.
 • Jen vybrané účty - zde vyberte účty, pro které se má toto pravidlo používat.

Akce

 • Přesuň do kategorie - přesune transakci do vybrané kategorie.
 • Přiřaď uživateli - nastaví u transakce vybraného uživatele.
 • Vlož do popisu - nastaví u transakce zadaný popis. Pokud chcete zachovat původní popis a pouze k němu přidat nějaké informace, napište text, který se má přidat, a na místo, kam chcete vložit původní text, zadejte trojici znaků "/*/" (bez uvozovek).
 • Neoznačuj pro import - při načtení transakcí nebudou transakce označené pro import.