Košík

Tento nástroj slouží pro hromadné operace s transakcemi. Chcete-li více transakcí najednou přesunout do určité kategorie, na jiný účet atp., nemusíte každou transakci přesouvat zvlášť, ale můžete je umístit do košíku a požadovanou operaci provést s celým košíkem najednou.

Hromadnou operaci provedete pomocí následujících kroků:

  • vložení transakcí do košíku,
  • provedení samotné operace,
  • vyprázdnění košíku.

Vložení transakcí do košíku

Transakce můžete do košíku přidávat ze seznamu transakcí. U každé transakce v tabulce je ikona (vlož do košíku), po jejímž stisknutí se transakce do košíku přidá. Tato ikona není u těch transakcí, které již v košíku jsou, nebo které nemáte možnost upravovat (a tedy nemá význam je do košíku přidávat).

Druhou možností je hromadné vkládání všech transakcí ze seznamu pomocí volby Vlož vše do košíku umístěné hned pod seznamem transakcí. Máte tedy možnost pomocí filtrů vybrat do seznamu jen požadované transakce a touto volbou je všechny najednou umístit do košíku.

Provádění hromadných operací s transakcemi v košíku

Košík zobrazíte buď přes menu Nástroje - Košík, nebo ze seznamu transakcí volbou Zobrazit košík pod filtrem v pravém sloupci.

Na stránce košíku máte v horní části obrazovky seznam transakcí vložených do košíku. Z tohoto seznamu lze jednotlivé transakce upravovat (obdobně jako ze seznamu transakcí) nebo z košíku odstranit.

Pod tabulkou transakcí se nalézají hromadné operace, které lze s transakcemi provádět:

  • Přesunout do kategorie - přesune všechny transakce do zvolené kategorie.
  • Přesunout na účet - přesune všechny transakce na vybraný účet.
  • Přiřadit uživateli - přiřadí všechny transakce vybranému uživatele.
  • Nastavení / zrušení vnitřního převodu - u všech transakcí nastaví typ platby vnitřní převod nebo příjem/výdaj. Nastavujete-li vnitřní převod, můžete si nechat ke každé transakci navíc vygenerovat její párovou transakci na vybraném účtu - zaškrtněte volbu Vytvořit párovou transakci na účtu a vyberte požadovaný účet (účet musí být ve stejné měně jako jednotlivé transakce, pokud je nějaká transakce v jiné měně, párová transakce se nevytvoří).
  • Smazat transakce - smaže všechny transakce, které se nachází v košíku.

Po proběhnutí hromadné operace se vypíše počet transakcí, které byly touto operací změněny (resp. smazány). Pokud z jakéhokoliv důvodu se u některých transakcí požadovaná operace neprovede, vypíše se na obrazovce seznam neprovedených transakcí. Zde máte možnost zkusit transakce upravit samostatně, kde se případně dovíte důvod, proč daná transakce upravit nejde.

Vyprázdnění košíku

Z košíku lze transakce odstraňovat buď po jedné volbou odstraň z košíku v příslušném řádku v tabulce, nebo lze odstranit všechny transakce najednou volbou Vyprázdni košík pod tabulkou transakcí.