Jednoduché plánování

Tento nástroj slouží pro jednoduché výpočty a plánování. Do plánu můžete různými způsoby vkládat nejrůznější částky a systém je bude vypisovat a sčítat dohromady. Jedná se o jednorázový nástroj, plán nelze ukládat a po odhlášení z aplikace je vymazán.

Jednoduché plánování spustíte z menu Nástroje - Jednoduché plánování.

V levé části obrazovky naleznete funkce pro vkládání jednotlivých částek, v pravé části obrazovky systém vypisuje plán. Funkce pro vkládání jsou 3:

  • Příjem/výdaj - touto funkcí můžete do plánu přidat libovolný příjem či výdaj s popisem, částka může být ve zvolené měně.
  • Aktuální stav na účtu - touto funkcí můžete do plánu přidat aktuální zústatek z libovolného účtu.
  • Kalkulačka - zde máte k dispozici klasickou kalkulačku, na které můžete provádět běžné výpočty a výsledek lze poté vložit do plánu (vloží se v implicitní měně vaší rodiny).