Přehled dle kategorií

V tomto přehledu můžete sledovat rozdíl příjmů a výdajů v jednotlivých kategoriích za vybrané období. Pro každou kategorii zde naleznete částku tvořící rozdíl mezi příjmy a výdaji a její grafické znázornění pro snadnější porovnávání s ostatními kategoriemi.

Které účty budou zahrnuty do přehledu nastavíte v pravé části obrazovky v Nastavení parametrů ve volbě Účty. V nastavení Časový interval pak můžete vybrat období, ve kterém budou příjmy a výdaje kategorií zobrazeny. Poslední volbou zde jsou Kategorie, kde máte možnost omezit výpis jen na vybrané kategorie.