Statistiky

Ve službě eÚčty.cz jsou dostupné tyto statistické přehledy:

Všechny statistiky jsou dostupné přes menu Statistiky, některé vybrané statistické přehledy jsou dostupné též z nejrůznějších jiných míst systému (např. ze stránky přehledu).

Pro statistiky si můžete nastavit výchozí hodnoty pro účty a kategorie, tedy vybrat účty a kategorie, které se při prvním otevření statistik automaticky vyberou. Toto nastavení provedete v nastavení uživatele.