Kontrola pravidelných transakcí

Kontrola pravidelných transakcí slouží pro ověřování, zda Vám na účet přišly (resp. z účtu odešly) všechny pravidelné platby, které měly. Kontrolu pravidelných transakcí využijete v případě, že do systému importujete transakce z bankovních výpisů. Nemusíte pak procházet bankovní výpis a kontrolovat, zda všechny transakce byly provedeny, ale systém tuto kontrolu provede za Vás a upozorní Vás, pokud nějaká transakce chybí.

Kontrolu transakcí naleznete v menu Automatizace - Kontrola pravidelných transakcí.

Kontrola se vytváří a upravují zcela stejně jako pravidelné transakce.

Pro spuštění kontroly pravidelných transakcí stiskněte příkaz Kontrola v seznamu kontrol. Otevře se Vám obrazovka, na které jsou vygenerované všechny transakce, které dle kontroly měly proběhnout. Zelenou značkou jsou označeny ty, které skutečně proběhly, červeným křížkem ty, které neproběhly.