Šablony transakcí

Šablony transakcí slouží pro vkládání často prováděných transakcí, které ovšem nejsou zcela pravidelné. V šabloně předdefinujete veškeré údaje pro transakci s výjimkou jejího data. Pomocí připravené šablony můžete transakci přímo vložit se všemi údaji z šabony a aktuálním datem, nebo můžete z šablony otevřít vkládání nové transakce s předvyplněnými údaji, které dále můžete libovolně měnit.

Šablony transakcí naleznete v menu Automatizace - Šablony transakcí.

Zde naleznete seznam šablon, ze kterého můžete transakce přímo vkládat, vkládat po úpravě (nebo-li otevřít novou transakci s předvyplněnými údaji), upravovat či smazat šablonu. Nad seznamem jsou volby pro vkládání nových šablon příjmu či výdaje.

Při vkládání nové šablony (resp. úpravě existující šablony) vyplňujete stejné údaje jako při vkládání nové transakce, pouze zde není údaj datum transakce.

Šablony transakcí lze též volat (ať již pro vkládání přímo, nebo pro otevření do editace) z přehledu transakcí, pomocí rozbalovacího okna šablony transakcí vpravo nad seznamem účtů.