Přehled

Hlavní tabulka přehledu účtů obsahuje seznam všech vašich účtů a zůstatky na těchto účtech. Je-li některý z účtů odložený či zamčený, zobrazuje se na začátku řádku takového účtu příslušná ikona. Kliknutím na jméno účtu se dostanete na seznam transakcí. Na konci řádku naleznete odkazy na přímé vložení nového příjmu či výdaje na daný účet.

Vedle tabulky účtů naleznete celkový součet zůstatků na jednotlivých účtech. Do tohoto součtu se nezapočítávají odložené účty, máte-li nějaké odložené účety, je součet jejich zůstatků uveden zvlášť. Pokud je některý účet veden v jiné měně než ve výchozí měně rodiny, můžete zde vidět aktuální kurzy ČNB pro přepočítávání.

Vpravo nad tabulkou je odkaz pro rozbalení šablon pro rychlé vkládání transakcí, odkud můžete přímo vkládat Vámi předdefinované transakce.

V dolní části obrazovky se zobrazují aktivní Alarmy (jsou-li nějaké)

V pravé části obrazovky se dále zobrazuje rychlý přístup k autům (a k zadávání tankování) - máte-li nějaké auta zadána. V této části se objevují pouze auta, která jsou "aktivní".

V pravé dolní části jsou pak umístěny odkazy na základní statistické přehledy.