Export do CSV

Export do CSV vyexportuje kompletní přehled transakcí na všech účtech do formátu csv (Excel). Takto vyexportovaná data mohou sloužit jako záloha, nebo je lze použít pro další zpracování či import do jiného systému.

Export do CSV spustíte v menu Nastavení - Export do CSV.