Uživatelé a rodina

Rodina představuje skupinu lidí - uživatelů - kteří vedou společné účetnictví a používají tedy stejné účty. Uživatel, který rodinu založil (zaregistroval), má právo přidávat a odebírat další uživatele, ostatní uživatelé rodiny mohou měnit pouze své nastavení.

Každý uživatel z rodiny může mít různá přístupová práva pro různé účty dle konkrétního nastavení účtu.

Novou rodinu založíte při registraci.

Nejste-li hlavní (zakládající) uživatel rodiny, máte možnost měnit pouze své nastavení pomocí volby Nastavení - Uživatelské nastavení. Nastavení jsou rozdělena do tří kategorií:

  • V informacích o uživatele můžete upravovat základní položky uživatele: Přihlašovací jméno, heslo, jméno uživatele, a email.
  • V nastavení prostředí máte možnost ovlivnit určité chování systému. Výchozí účet systém přednastaví jako první na místech, kde se pracuje pouze s jedním účtem. Transakce - počet řádek na stránku určují, kolik řádků se vypíše na jednu stránku v seznamu transakcí. Kategorie - počet oblíbených udává, kolik nejčastěji používaných položek se bude zobrazovat v horní části seznamu kategorií. Při nastavení 0 se nebudou oblíbené kategorie zobrazovat vůbec. Kategorie - rozbalovat "Vše" říká, zda se větev kategorií "Vše" (pod kterou se zobrazují všechny kategorie) při výchozím zobrazení rozbalí či nikoliv. Toto nastavení se projeví pouze v případě, že počet oblíbených kategorií je větší než 0. Volba zobrazovat haléře udává, zda se ve všech výpisech zobrazují u částek i haléře, či zda jsou částky zaokrouhlovány na celé koruny (či jinou měnu). Volba Po zadání transakce z přehledové stránky vracet na přehled určuje, zda se systém po zadání transakci ze stránky přehledu (ať již z tabulky či pomocí šablony transakcí) přepne na stránku transakcí (vypnutá volba), nebo zda se přepne zpět na stránku přehledu (zapnutá volba).
  • V nastavení statistik si můžete definovat výchozí hodnoty pro účty a kategorie, tedy vybrat účty a kategorie, které se při prvním otevření statistik automaticky vyberou.

Pokud jste hlavní (zakládající) uživatel rodiny, máte možnost měnit údaje pro rodinu i jednotlivé uživatele. Změnu údajů rodiny a uživatelů provedete v menu Nastavení - Uživatelé a rodina. V horní části obrazovky naleznete nastavení jednotlivých uživatelů, ve spodní části obrazovky můžete upravovat údaje o rodině.

Změny údajů jednotlivých uživatelů jsou identické s výše popsaným, pouze předtím v tabulce vyberete, pro kterého uživatele chcete nastavení upravit. Nad tabulkou je navíc volba pro Přidání nového uživatele.

V nastavení rodiny můžete upravit jméno rodiny, její popis a výchozí měnu. Výchozí měna udává, v jaké měně se budou vypisovat nejrůznější součtové a statistické údaje, pokud jsou účty vstupující do těchto souhrnů v různých měnách. Částky jsou na cílovou měnu přepočítávány dle aktuálních kurzů ČNB.

Pokud je výchozí měna jiná než Kč a zároveň máte některý účet veden v další měně odlišné od výchozí měny či Kč, jsou částky z tohoto účty přepočítávány na výchozí měnu "přes Kč", tedy nejprve jsou částky převedeny z měny účtu na Kč a poté jsou převedeny z Kč na výchozí měnu.

Mějme např. jako výchozí měnu nastaveny eura a jeden z účtů mějme v dolarech. Pokud máme ve statistikách zaškrtnutý tento účet v dolarech a jiný účet v eurech, je třeba částky v dolarech přepočítat na eura. To systém udělá tak, že částku v dolarech přepočte pomocí kurzu Kč/$ na koruny a poté ji pomocí kurzu Kč/€ převede na eura (systém tedy nemá přímý kurz $/€).

V části Nastavení úložiště příloh můžete nastavit úložiště, které bude využíváno při práci s přílohami.

V části nastavení importů můžete určit, které údaje se mají při importu transakcí vkládat do popisu transakce (u každého importu se systém pokusí nelézt v importovaném souboru příslušnou položku, a pokud ji nalezne, tak ji přidá do popisu).