Začínáme

Registrace

 • Stačí vyplnit několik základních údajů (jméno rodiny, popis).
 • Při registraci se přímo vytvoří hlavní uživatel, který pak může zakládat další uživatele z rodiny.
 • Nejsou vyžadovány žádné osobní údaje, email je dobrovolný (bez jeho vyplnění ovšem nelze generovat nové heslo v případě jeho zapomenutí).
 • Je třeba potvrdit souhlas s provozními podmínkami.
Registrace

Přihlášení

 • Vyplňte jméno uživatele a heslo.
 • Stiskněte tlačítko přihlásit.
 • Pokud jste zapomněli své heslo, můžete si nechat na email zaslat nové.
Přihlášení

Nastavení kategorií

 • Možnost přidávat, přejmenovávat či odstraňovat kategorie, do kterých chcete řadit vaše transakce.
 • Každá kategorie může mít libovolné množství podkategorií (i ve více stupních).
 • Vždy existuje kategorie "Bez kategorie", kterou nelze odstranit ani přejmenovat.
 • Při smazání kategorie se transakce z této kategorie přesunou do "Bez kategorie".
Nastavení kategorií

Nastavení účtů

 • Pro každou rodinu lze založit libovolné množství účtů.
 • Každý účet může být veden v jiné měně - kurzy měn se automaticky upravují dle aktuálního kurzu ČNB.
 • Účet může být označen jako hotovost či jako standardní účty v bance.
 • Účet lze označit jako odložený - takový účet se poté nepočítá do různých součtů (lze takto označit např. hypotéku).
 • Účet lze zamknout. Se zamčeným účtem nelze provádět žádné transakce.
Nastavení účtů

Nastavení rodiny

 • V každé rodině může být libovolné množství uživatelů, kteří mají k účtům přístup.
 • Uživatel, který rodinu vytvořil, je hlavní a možnost přidávat či odebírat z rodiny uživatele. Ostatní uživatelé mohou měnit pouze své nastavení.
 • Uživatel by měl vyplnit svůj email. Pokud tak neučiní, systém nemůže uživateli v případě zapoměnutí hesla vygenerovat nové a zaslat mu je.
Nastavení rodiny

Nastavení oprávnění

 • Nastavení oprávnění naleznete ve správě účtů pod odkazem "Nastavit oprávnění".
 • Pro každý účet můžete určit, kteří členové rodiny na něj mají plný přístup (vidí jej a mohou přidávat transakce), kteří mají přístup jen pro čtení a pro které je skrytý.
 • Správce (uživatel, který založil rodinu) má vždy ke všem účtům plný přístup.
Nastavení oprávnění

Přehled

 • Přehled účtů udává tabulky se všemi účty rodiny s částkou, která je v současnosti na tomto účtu.
 • Pod tabulkou je k dispozici celkový součet všech účtů. Do tohoto součtu se nepočítají odložené účty (pro ty je součet uváděn zvlášť).
 • Ikony na začátku řádky udávají, zda se jedná o odložený či zamčený účet.
Přehled

Transakce

 • Stránka transakcí uvádí seznam všech transakcí pro vybraný účet.
 • Pomocí příkazů nad tabulkou lze snadno přidávat nové transakce pro zvolený účet.
 • Vedle tabulky lze zadat filtr, který omezí transakce vypisované v tabulce.
 • Pod tabulkou naleznete součty transakcí vypsaných v tabulce.
Transakce

Nová transakce

Pro každou transakci lze zadávat tyto údaje:

 • částka
 • datum
 • účet
 • kategorie
 • popis
 • uživatel, kterému je transakce přiřazena
 • typ platby (příjem/výdaj, počáteční stav na účtu, vnitřní převod)
Nová transakce

Import transakcí

Import transakcí

Pravidelné transakce

 • Pravidelné transakce umožňují opakované vkládání pravidelných plateb.
 • Interval opakování lze nastavit denní, týdenní, měsíční či roční.
Pravidelné platby

Šablony transakcí

 • Šablony transakcí slouží pro vkládání často prováděných transakcí, které ovšem nejsou zcela pravidelné.
 • V šabloně předdefinujete veškeré údaje pro transakci s výjimkou jejího data.
 • Pomocí připravené šablony můžete přímo vložit transakci se všemi údaji z šablony a aktuálním datem, nebo můžete z šablony vytvořit novou transakci s předvyplněnými údaji, které dále libovolně upravíte.
Šablony transakcí

Statistiky

 • Statistiky uvádění nejrůznější přehledy transakcí, grafické či výpisové.
 • Požadované údaje lze filtrovat pomocí nastavení vedle samotných statistik.
 • K dispozici jsou následující statistiky:
  • Vývoj peněz na účtu
  • Celkové součty
  • Součty dle kategorií
Statistiky

Kontaktujte nás

 • Máte-li nějakou poznámku, připomínku či dotaz k fungování služby eÚčty.cz, zašlete nám vaši zprávu pomocí furmuláře. Naleznete jej pod odkazem "napište nám" v zápatí každé stránky.
Kontaktujte nás

Mobilní verze

 • Mobilní verze umožňuje zadávat transakce pomocí mobilních zařízení s přístupem k internetu přímo z terénu.
Mobilní verze