Účty

Účty slouží k základnímu dělení transakcí. Mohou odpovídat reálným účtům, kterými rodina disponuje (sporožiro, stavební spoření, ...), ale doporučujeme navíc vytvořit i účty, které korespondují hotovým penězům (hotovost doma, dolary v šuplíku, ...).

Jednotlivé transakce byste měli zaznamenávat na ty účty, kde k nim skutečně došlo. Pokud provádíte přesuny peněz mezi účty (např. výběr hotovosti z bankomatu), slouží k tomu transakce typu vnitřní převod.

Nastavení účtů můžete provádět pouze v případě, že jste hlavní (zakládající) uživatel rodiny.

Nastavení účtů provedete v menu Nastavení - Účty. Zde vidíte tabulku účtů, které má rodina vytvořeny. Každý účet je možné Upravit, Nastavit oprávnění pro daný účet a přesunout účet v seznamu Nahoru či Dolů (v nastaveném pořadí jsou účty poté vypisovány i v ostatních seznamech. Nad tabulkou je dále volba Vytvořit nový účet .

Pro každý účet je možné nastavit Název, Typ účtů - zda se jedná o hotovost, běžný účet, spořící účet či jiný účet, Měnu účtu, zda jde o odložený účet - s odloženými účty lze manipulovat jako s klasickým účtem, ale není započítáván do nejrůznějších součtů; často se takto označují např. hypotéky či dluhy, Popis účtu, Zamčený účet - se zamčeným účtem není možné provádět žádné transakce - a Skrýt účet - skryté účty se nezobrazují v přehledu a na některých dalších místech, tato volba slouží hlavně pro účty, které již nepoužíváte, ale z důvodu zachování historie je nechcete smazat.

Je-li účet veden v jiné měně než je výchozí měna rodiny, jsou při práci s více účty (např. statistické souhrny) transakce na účtu přepočítávány pomocí aktuálních kurzů ČNB.

Ve volbě Nastavit oprávnění můžete omezit přístupová práva k účtům jednotlivým uživatelům z rodiny. Po stisknutí této volby vidíte tabulku se všemi uživateli z rodiny a pro každého uživatele můžete vybrat, jaké právo má k danému účtu mít. Plný přístup znamená, že uživatel může s účtem volně pracovat, Je pro čtení znamená, že uživatel účet vidí, ale nemůže přidávat ani upravovat transakce. Skrytý účet uživatel vůbec nevidí.

Převod měny účtu

Při vytváření nového účtu zadáváte, v jaké měně je účet veden. Tuto měnu lze měnit do okamžiku, než na účet vložíte první transakci. Od té chvíle již měnu účtu nelze změnit běžným způsobem.

Pokud potřebujete změnit měnu účtu, na kterém jsou již nějaké transakce (např. při přechodu státu na Eura), otevřete příslušný účet do editace a zvolte volbu změnit měnu účtu vedle současné vybrané měny účtu. Zobrazí se Vám obrazovka pro převod měny účtu.

Při převodu měnu účtu budou všechny transakce na tomtu účtu přepočítány na novou měnu. Na této obrazovce vyberte měnu, na kterou chcete účet převést, a zároveň nastavte kurz, podle kterého se mají transakce přepočítat (systém automaticky přednastaví kurz podle aktuálního kurzu ČNB, které má výchozí a cílová měna vůči Kč, ale kurz můžete libovolně upravit). Pokud chcete, aby původní částka byla přidána do popisu dané transakce, nechte zaškrtlou položku Přidat do popisu transakcí částku v původní měně. Poté stiskněte tlačítko Převést, čímž se všechny transakce na účtu přepočtou a nastaví se nová měna.

Upozornění: Při převodu účtu na jinou měnu budou všechny transakce typu "převod na jiný účet", které mají připojenu párovou transakci, "odpojeny" od této transakce (tedy nadále budou v systému transakce figurovat samostatně!)