Kategorie

Kategorie slouží pro členění transakcí do různých skupin ("kategorií") podle toho, čeho se transakce týká (např. domácnost, auto, zábava, ...). Kategorie můžete pak využívat ve statistikách pro zjištění výdajů v konkrétní kategorii a získáte tak přehled, za co kolik utrácíte.

Kategorie mohou mít stromovou strukturu, tzn. že každou kategorii lze členit na další "subkategorie", které se případně opět mohou dále dělit. Příjmy a výdaje lze pak sledovat jak pro jednotlivé subkategorie, tak v souhrnu pro celou kategorii.

Nastavení kategorií můžete provádět pouze v případě, že jste hlavní (zakládající) uživatel rodiny.

Nastavení kategorií provedete v menu Nastavení - Kategorie. Zde v levém sloupci vidíte seznam existujících kategorií, v pravé části obrazovky pak naleznete volby, co můžete s kategoriemi dělat. Konkrétně se jedná o přidání nové kategorie, přejmenování stávající kategorie či smazání stávající kategorie. Volba je vždy aplikována na kategorii vybranou v levém sloupci. Vkládáte-li novou kategorii, bude vložena jako "subkategorie" pro vybranou kategorii.

Jako první můžete vidět kategorii s názvem "Bez kategorie". Tuto kategorii nelze smazat ani přejmenovat. Máte-li vybranou tuto kategorii a zvolíte volbu Přidat novou kategorii, bude tato nová kategorie vožena na nejvyšší úroveň.

Odstraníte-li některou kategorii, všechny transakce, které patřily do této kategorie, se automaticky přesunou do "Bez kategorie".