Evidence zboží

Na stránce evidence zboží naleznete seznam všeho zboží, které máte v systému zaevidované. V tabulce naleznete pro každé zboží jeho název, datum nákupu a datum, do kdy je zboží v záruce. V pravé části tabulky naleznete ikonu lupy , na kterou když najedete kurzorem, zobrazí se Vám detailní údaje o příslušném zboží. Ze seznamu je dále možné zboží smazat, či upravit jeho údaje.

Pokud smažete zboží, které je připojeno k transakci, tato transakce smazána nebude!

Nad seznamem zboží naleznete odkaz pro Vytvoření nového zboží.

Vpravo vedle seznamu zboží je filtr, pomocí něhož můžete omezit seznam jen na požadované položky. Je-li filtr nastaven (tzn. v seznamu se nezobrazuje všechno zboží), vypisuje se aktuální nastavení filtru hned nad tabulku seznamu.

Pokud máte v evidenci nějaké zboží, kterému dochází záruka a máte u něj sledování záruku zapnuto (viz zadávání zboží), zobrazí se Vám pod seznamem zboží navíc tabulka Upozornění na docházející záruku, ve které je zobrazeny toto zboží s docházející zárukou. Upozornění na docházející záruku se objeví taká na stránce Přehledu nad seznamem transakcí.