Graf aut

V tomto přehledu můžete nalézt graf týkající se konkrétního automobilu. V grafu jsou vidět najeté kilometry (Počítají se dle zadaných stavů tachometru, přičemž se od sebe odečítají dvě po sobě jdoucí období.), litry tankované v daném období a cena za tankování v daném období. Pod grafem lze tyto kategorie přepínat.

Nad tabulkou je sloupcový graf příjmů, výdajů a jejich rozdílu. Pod grafem lze jednotlivé skupiny (příjmy, výdaje, celkem) vypínat či zapínat. Graf není zobrazen, pokud má vybrané období více jak 31 položek.

Pro které auto bude graf zobrazen nastavíte v pravé části obrazovky v Nastavení parametrů ve volbě Auta. V nastavení Časový interval pak můžete vybrat období a jednotku, ve kterém budou grafy zobrazeny (tedy od kdy, do kdy a v jakých časových intervalech).