Přehled příjmů a výdajů

V tomto přehledu můžete nalézt tabulku, kde na každém řádku vidíte součet příjmů a výdajů za určité období. Dále je v řádku uveden rozdíl mezi příjmy a výdaji a zůstatek na účtu (učtech), který byl v tomto období dosažen.

Nad tabulkou je sloupcový graf příjmů, výdajů a jejich rozdílu. Pod grafem lze jednotlivé skupiny (příjmy, výdaje, celkem) vypínat či zapínat. Graf není zobrazen, pokud má vybrané období více jak 31 položek.

Které účty budou zahrnuty do přehledu nastavíte v pravé části obrazovky v Nastavení parametrů ve volbě Účty. V nastavení Časový interval pak můžete vybrat období a jednotku, ve kterém budou příjmy a výdaje zobrazeny (tedy od kdy, do kdy a v jakých časových intervalech). Poslední volbou zde jsou Kategorie, kde máte možnost omezit tabulku jen na vybrané kategorie.