Graf stavu na účtech

V tomto přehledu můžete sledovat vývoj zůstatku na jednotlivých účtech, resp. vývoj součtu zůstatků na účtech.

Které účty budou v grafu zobrazeny můžete nastavit v pravé části obrazovky v Nastavení parametrů ve volbě Účty. Zde si také můžete vybrat, zda se má zůstatek každého účtu zobrazovat samostatně, nebo zda se mají zůstatky sčítat do jednoho grafu.

Zobrazované období nastavíte ve volbě Časový interval (hned pod volbou Účty).