Převod na jiný účet

Tato funkce slouží pro situace, kdy chcete konkrétní částku převést z jednoho účtu na druhý (ať už se jedná o mezibankovní převod či o výběr hotovosti z ATM).

Funkce vytvoří 2 transakce typu vnitřní převod. Tyto transakce jsou vzájemně propojeny, takže při úpravě jedné transakce se automaticky upraví u druhá z nich. Pokud jednu z nich smažete, smaže se i druhá.

Převádět částky lze pouze mezi účty, které jsou vedeny ve stejné měně!

Funkci zavoláte ze seznamu transakcí nad tabulkou transakcí volbou Převod na jiný účet.

Zadávání je obdobné jako zadávání nové transakce, pouze musíte vyplnit ze kterého účty a na který účet se převod provádí (oproti zadávání běžné transakce navíc nevyplňujete popis a typ transakce).