Pravidelné transakce

Pravidelné transakce umožňují opakované vkládání pravidelných plateb. Transakce, které zadáváte ve stejných intervalech (každý měsíc, každý týden, ...) a které mají stejnou částu tedy nemusíte zapisovat ručně, ale můžete si systém přednastavit tak, aby Vám tyto transakce zapisoval automaticky.

Pravidelné transakce naleznete v menu Automatizace - Pravidelné transakce.

Na této stránce naleznete seznam pravidelných transakcí, kde je pro každou transakci uveden název, frekvence opakování a datum, kdy podle ní bude vložena příští transakce. Dále zde máte možnost Upravit definovanou transakci, nebo vložit Novou pravidelnou transakci (okdaz nad tabulkou).

Při vkládání nové opakované transakce (resp. úprave již existující) vyplňujete následující pole:

  • Název pravidelné transakce.
  • Popis transakce.
  • Začít po - datum, po kterém se má vložit první transakce dle nastaveného opakování.
  • Interval opakování - jak často se má transakce vkládat (ročně, měsíčně, týdně, denně).
  • Opakovat - kdy konkrétně se má transakce vládat (každou středu, každý druhý den v měsíci, ...). Tato volba záleží na nastavení položky Interval opakování.
  • Položky transakce, která se bude opakovaně vkládat - tyto položky jsou shodné s položkami nové transakce.