Nová transakce

Novou transakci (nový příjem či výdaj) můžete vložit z nejrůznějších míst systému - ze seznamu transakcí, z přehledu či pomocí šablony transakcí.

Pro vložení nové transakce musíte vyplnit tyto údaje:

 • částka - musí být větší než 0
  (Místo konkrétní částky můžete uvádět i vzorec pro výpočet této částky, ve vzorci lze požívat sčítání, odčítání, násobení, dělení a závorky. Např. 100 + 20, (60 - 3) * 2, atp. Pokud vložíte takovýto vzorec, jeho výsledek se Vám ihned vypíše nad pole se zadáním.),
 • datum transakce - ve tvaru "den.měsíc.rok", ikonkami vedle pole lze buď datum vybrat přímo z kalendáře, nebo zvětšovat či zmenšovat datum o jeden den,
 • kategorie - v rozbalovacím okně vyberte příslušnou kategorii,
 • popis - libovolný textový řetězec
 • přiřazeno uživateli - zde vyberte uživatele, kterému bude transakce přiřazena pro statistické přehledy,
 • typ platby
  • příjem / výdaj - normální příjem na účet nebo výdaj z účtu,
  • počáteční stav účtu - počáteční stav při založení účtu, transakce tohoto typu se nezapočítávají do statistik příjmů a výdajů,
  • vnitřní převod - převod mezi Vašimi účtu, transakce tohoto typu se nezapočítávají do statistik příjmů a výdajů (pokud zaškrtnete volbu Vytvořit párovou transakci na účtu ... či pokud tuto transakci vytvoříte pomocí volby Převod na jiný účet, bude mít k sobě připojenu párovou transakci).

Vkládáte-li nový výdaj (či při úpravě existujícího), je možné k němu připojit zboží (v dolní části obrazovky v panelu Připojit zboží. Více viz nové zboží.

Máte-li k účtu připojeno úložiště, můžete v části Vložit přílohu připojit přílohu. Více viz Práce s přílohami.

Úprava transakce se provádí zcela stejným způsobem jako zadávání nové transakce (vyvoláte ji příkazem uprav v seznamu transakcí), pouze máte všechna pole předem vyplněna dle aktuálních hodnot.