Sledování energií - správa

V tomto nastavení si můžete zadat všechny skupiny a měřiče, které chcete sledovat v rámci Sledování energií.

Ve Správě skupin si založte "skupiny", které chcete sledovat. Pod pojmen "skupina" rozumějte "skupina měřičů", které patří k sobě - tedy např. dům, byt, či jiná nemovitost. Skupinu vytvoříte pomocí odkazu Vytvořit novou skupinu, kde vyplníte její Název, Popis a zda je v současné době aktivní.

Do každé skupiny pak můžete vložit příslušné měřiče (pomocí odkazu měřiče / Vytvořit nový měřič), kde měřičem myslíme měřič konkrétní energie (voda, plyn, ...). Pro některé energie může být třeba vytvořit i více měřičí v závislosti na konkrétním řešení v nemovitosti (voda teplá, voda studená, elektřina silná, elektřina slabá). "Měřiče" by měly odpovídat reálným měřičům, na kterých se odečítá stav. Pro každý měřič se zadává Název (případně Popis), Jednotka a Zúčtovací období (toto slouží pouze jako výchozí hodnota pro statistiky). Dále je možné k měřiči připojit kategorii transakcí, které se k měřiči váží (slouží pouze k zobrazování příslušných transakcí u měřiče).