APIservice


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

TransactionListLast50_2

Vrátí 50 posledních transakcí na daném účtu

Test

Chcete-li operaci otestovat použitím protokolu HTTP POST, klikněte na tlačítko Vyvolat.
Parametr Hodnota
APIClientKey:
UserLogin:
UserPassword:
AccountId:

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.eucty.cz/API/TransactionListLast50_2"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TransactionListLast50_2 xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <AccountId>long</AccountId>
  </TransactionListLast50_2>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TransactionListLast50_2Response xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <TransactionListLast50_2Result>
    <Data>
     <apiTransaction2>
      <Id>long</Id>
      <Id_User>long</Id_User>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <Id_Account>long</Id_Account>
      <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
      <Type>long</Type>
      <Amount>double</Amount>
      <Description>string</Description>
      <Id_Category>long</Id_Category>
     </apiTransaction2>
     <apiTransaction2>
      <Id>long</Id>
      <Id_User>long</Id_User>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <Id_Account>long</Id_Account>
      <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
      <Type>long</Type>
      <Amount>double</Amount>
      <Description>string</Description>
      <Id_Category>long</Id_Category>
     </apiTransaction2>
    </Data>
   </TransactionListLast50_2Result>
  </TransactionListLast50_2Response>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TransactionListLast50_2 xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <AccountId>long</AccountId>
  </TransactionListLast50_2>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TransactionListLast50_2Response xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <TransactionListLast50_2Result>
    <Data>
     <apiTransaction2>
      <Id>long</Id>
      <Id_User>long</Id_User>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <Id_Account>long</Id_Account>
      <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
      <Type>long</Type>
      <Amount>double</Amount>
      <Description>string</Description>
      <Id_Category>long</Id_Category>
     </apiTransaction2>
     <apiTransaction2>
      <Id>long</Id>
      <Id_User>long</Id_User>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <Id_Account>long</Id_Account>
      <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
      <Type>long</Type>
      <Amount>double</Amount>
      <Description>string</Description>
      <Id_Category>long</Id_Category>
     </apiTransaction2>
    </Data>
   </TransactionListLast50_2Result>
  </TransactionListLast50_2Response>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP GET. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

GET /API/APIservice.asmx/TransactionListLast50_2?APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&AccountId=string HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultTransactionList2 xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <apiTransaction2>
   <Id>long</Id>
   <Id_User>long</Id_User>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <Id_Account>long</Id_Account>
   <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
   <Type>long</Type>
   <Amount>double</Amount>
   <Description>string</Description>
   <Id_Category>long</Id_Category>
  </apiTransaction2>
  <apiTransaction2>
   <Id>long</Id>
   <Id_User>long</Id_User>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <Id_Account>long</Id_Account>
   <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
   <Type>long</Type>
   <Amount>double</Amount>
   <Description>string</Description>
   <Id_Category>long</Id_Category>
  </apiTransaction2>
 </Data>
</apiResultTransactionList2>

HTTP POST

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP POST. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx/TransactionListLast50_2 HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&AccountId=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultTransactionList2 xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <apiTransaction2>
   <Id>long</Id>
   <Id_User>long</Id_User>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <Id_Account>long</Id_Account>
   <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
   <Type>long</Type>
   <Amount>double</Amount>
   <Description>string</Description>
   <Id_Category>long</Id_Category>
  </apiTransaction2>
  <apiTransaction2>
   <Id>long</Id>
   <Id_User>long</Id_User>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <Id_Account>long</Id_Account>
   <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
   <Type>long</Type>
   <Amount>double</Amount>
   <Description>string</Description>
   <Id_Category>long</Id_Category>
  </apiTransaction2>
 </Data>
</apiResultTransactionList2>