APIservice


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

TestLogin

Ověření přihlašovacího jména a hesla

Test

Chcete-li operaci otestovat použitím protokolu HTTP POST, klikněte na tlačítko Vyvolat.
Parametr Hodnota
APIClientKey:
userLogin:
userPassword:

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.eucty.cz/API/TestLogin"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TestLogin xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <userLogin>string</userLogin>
   <userPassword>string</userPassword>
  </TestLogin>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <TestLoginResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <TestLoginResult>
    <IsOk>boolean</IsOk>
    <Message>string</Message>
   </TestLoginResult>
  </TestLoginResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TestLogin xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <userLogin>string</userLogin>
   <userPassword>string</userPassword>
  </TestLogin>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <TestLoginResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <TestLoginResult>
    <IsOk>boolean</IsOk>
    <Message>string</Message>
   </TestLoginResult>
  </TestLoginResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP GET. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

GET /API/APIservice.asmx/TestLogin?APIClientKey=string&userLogin=string&userPassword=string HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultBooleanMessage xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <IsOk>boolean</IsOk>
 <Message>string</Message>
</apiResultBooleanMessage>

HTTP POST

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP POST. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx/TestLogin HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

APIClientKey=string&userLogin=string&userPassword=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultBooleanMessage xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <IsOk>boolean</IsOk>
 <Message>string</Message>
</apiResultBooleanMessage>