APIservice


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

EditCarFuel

Úprava tankovani

Test

Chcete-li operaci otestovat použitím protokolu HTTP POST, klikněte na tlačítko Vyvolat.
Parametr Hodnota
APIClientKey:
UserLogin:
UserPassword:
CarId:
Id_CarFuel:
Liter:
Price:
Tachometer:
DateOfPurchase:
Currency:
Description:
Rate:

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.eucty.cz/API/EditCarFuel"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <EditCarFuel xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <CarId>long</CarId>
   <Id_CarFuel>long</Id_CarFuel>
   <Liter>double</Liter>
   <Price>double</Price>
   <Tachometer>long</Tachometer>
   <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
   <Currency>long</Currency>
   <Description>string</Description>
   <Rate>double</Rate>
  </EditCarFuel>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <EditCarFuelResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <EditCarFuelResult>
    <Data>
     <Id>long</Id>
     <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
     <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
     <Id_Car>long</Id_Car>
     <Tachometer>long</Tachometer>
     <Liter>double</Liter>
     <Price>double</Price>
     <Description>string</Description>
     <Currency>long</Currency>
     <Rate>double</Rate>
    </Data>
   </EditCarFuelResult>
  </EditCarFuelResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <EditCarFuel xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <CarId>long</CarId>
   <Id_CarFuel>long</Id_CarFuel>
   <Liter>double</Liter>
   <Price>double</Price>
   <Tachometer>long</Tachometer>
   <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
   <Currency>long</Currency>
   <Description>string</Description>
   <Rate>double</Rate>
  </EditCarFuel>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <EditCarFuelResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <EditCarFuelResult>
    <Data>
     <Id>long</Id>
     <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
     <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
     <Id_Car>long</Id_Car>
     <Tachometer>long</Tachometer>
     <Liter>double</Liter>
     <Price>double</Price>
     <Description>string</Description>
     <Currency>long</Currency>
     <Rate>double</Rate>
    </Data>
   </EditCarFuelResult>
  </EditCarFuelResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP GET. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

GET /API/APIservice.asmx/EditCarFuel?APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&CarId=string&Id_CarFuel=string&Liter=string&Price=string&Tachometer=string&DateOfPurchase=string&Currency=string&Description=string&Rate=string HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultEditCarFuel xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <Id>long</Id>
  <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
  <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
  <Id_Car>long</Id_Car>
  <Tachometer>long</Tachometer>
  <Liter>double</Liter>
  <Price>double</Price>
  <Description>string</Description>
  <Currency>long</Currency>
  <Rate>double</Rate>
 </Data>
</apiResultEditCarFuel>

HTTP POST

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP POST. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx/EditCarFuel HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&CarId=string&Id_CarFuel=string&Liter=string&Price=string&Tachometer=string&DateOfPurchase=string&Currency=string&Description=string&Rate=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultEditCarFuel xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <Id>long</Id>
  <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
  <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
  <Id_Car>long</Id_Car>
  <Tachometer>long</Tachometer>
  <Liter>double</Liter>
  <Price>double</Price>
  <Description>string</Description>
  <Currency>long</Currency>
  <Rate>double</Rate>
 </Data>
</apiResultEditCarFuel>