APIservice


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

CarFuelList

Seznam tankování pro auto (posledních 50)

Test

Chcete-li operaci otestovat použitím protokolu HTTP POST, klikněte na tlačítko Vyvolat.
Parametr Hodnota
APIClientKey:
UserLogin:
userPassword:
CarId:

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.eucty.cz/API/CarFuelList"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CarFuelList xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <userPassword>string</userPassword>
   <CarId>long</CarId>
  </CarFuelList>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CarFuelListResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <CarFuelListResult>
    <Data>
     <apiCarFuel>
      <Id>long</Id>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
      <Id_Car>long</Id_Car>
      <Tachometer>long</Tachometer>
      <Liter>double</Liter>
      <Price>double</Price>
      <Description>string</Description>
      <Currency>long</Currency>
      <Rate>double</Rate>
     </apiCarFuel>
     <apiCarFuel>
      <Id>long</Id>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
      <Id_Car>long</Id_Car>
      <Tachometer>long</Tachometer>
      <Liter>double</Liter>
      <Price>double</Price>
      <Description>string</Description>
      <Currency>long</Currency>
      <Rate>double</Rate>
     </apiCarFuel>
    </Data>
   </CarFuelListResult>
  </CarFuelListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CarFuelList xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <userPassword>string</userPassword>
   <CarId>long</CarId>
  </CarFuelList>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CarFuelListResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <CarFuelListResult>
    <Data>
     <apiCarFuel>
      <Id>long</Id>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
      <Id_Car>long</Id_Car>
      <Tachometer>long</Tachometer>
      <Liter>double</Liter>
      <Price>double</Price>
      <Description>string</Description>
      <Currency>long</Currency>
      <Rate>double</Rate>
     </apiCarFuel>
     <apiCarFuel>
      <Id>long</Id>
      <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
      <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
      <Id_Car>long</Id_Car>
      <Tachometer>long</Tachometer>
      <Liter>double</Liter>
      <Price>double</Price>
      <Description>string</Description>
      <Currency>long</Currency>
      <Rate>double</Rate>
     </apiCarFuel>
    </Data>
   </CarFuelListResult>
  </CarFuelListResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP GET. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

GET /API/APIservice.asmx/CarFuelList?APIClientKey=string&UserLogin=string&userPassword=string&CarId=string HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultCarFuelList xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <apiCarFuel>
   <Id>long</Id>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
   <Id_Car>long</Id_Car>
   <Tachometer>long</Tachometer>
   <Liter>double</Liter>
   <Price>double</Price>
   <Description>string</Description>
   <Currency>long</Currency>
   <Rate>double</Rate>
  </apiCarFuel>
  <apiCarFuel>
   <Id>long</Id>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
   <Id_Car>long</Id_Car>
   <Tachometer>long</Tachometer>
   <Liter>double</Liter>
   <Price>double</Price>
   <Description>string</Description>
   <Currency>long</Currency>
   <Rate>double</Rate>
  </apiCarFuel>
 </Data>
</apiResultCarFuelList>

HTTP POST

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP POST. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx/CarFuelList HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

APIClientKey=string&UserLogin=string&userPassword=string&CarId=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultCarFuelList xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <apiCarFuel>
   <Id>long</Id>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
   <Id_Car>long</Id_Car>
   <Tachometer>long</Tachometer>
   <Liter>double</Liter>
   <Price>double</Price>
   <Description>string</Description>
   <Currency>long</Currency>
   <Rate>double</Rate>
  </apiCarFuel>
  <apiCarFuel>
   <Id>long</Id>
   <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
   <DateOfPurchase>dateTime</DateOfPurchase>
   <Id_Car>long</Id_Car>
   <Tachometer>long</Tachometer>
   <Liter>double</Liter>
   <Price>double</Price>
   <Description>string</Description>
   <Currency>long</Currency>
   <Rate>double</Rate>
  </apiCarFuel>
 </Data>
</apiResultCarFuelList>