APIservice


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

AddTranferToOtherAccount

Přidání převodu na jiný účet

Test

Chcete-li operaci otestovat použitím protokolu HTTP POST, klikněte na tlačítko Vyvolat.
Parametr Hodnota
APIClientKey:
UserLogin:
UserPassword:
Amount:
Description:
Id_SourceAccount:
Id_TargetAccount:
Id_Category:
PaymentDate:

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.eucty.cz/API/AddTranferToOtherAccount"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddTranferToOtherAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <Amount>double</Amount>
   <Description>string</Description>
   <Id_SourceAccount>long</Id_SourceAccount>
   <Id_TargetAccount>long</Id_TargetAccount>
   <Id_Category>long</Id_Category>
   <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
  </AddTranferToOtherAccount>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddTranferToOtherAccountResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <AddTranferToOtherAccountResult>
    <Transaction1>
     <Id>long</Id>
     <Id_User>long</Id_User>
     <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
     <Id_Account>long</Id_Account>
     <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
     <Type>long</Type>
     <Amount>double</Amount>
     <Description>string</Description>
     <Id_Category>long</Id_Category>
    </Transaction1>
    <Transaction2>
     <Id>long</Id>
     <Id_User>long</Id_User>
     <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
     <Id_Account>long</Id_Account>
     <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
     <Type>long</Type>
     <Amount>double</Amount>
     <Description>string</Description>
     <Id_Category>long</Id_Category>
    </Transaction2>
   </AddTranferToOtherAccountResult>
  </AddTranferToOtherAccountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <AddTranferToOtherAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <Amount>double</Amount>
   <Description>string</Description>
   <Id_SourceAccount>long</Id_SourceAccount>
   <Id_TargetAccount>long</Id_TargetAccount>
   <Id_Category>long</Id_Category>
   <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
  </AddTranferToOtherAccount>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <AddTranferToOtherAccountResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <AddTranferToOtherAccountResult>
    <Transaction1>
     <Id>long</Id>
     <Id_User>long</Id_User>
     <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
     <Id_Account>long</Id_Account>
     <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
     <Type>long</Type>
     <Amount>double</Amount>
     <Description>string</Description>
     <Id_Category>long</Id_Category>
    </Transaction1>
    <Transaction2>
     <Id>long</Id>
     <Id_User>long</Id_User>
     <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
     <Id_Account>long</Id_Account>
     <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
     <Type>long</Type>
     <Amount>double</Amount>
     <Description>string</Description>
     <Id_Category>long</Id_Category>
    </Transaction2>
   </AddTranferToOtherAccountResult>
  </AddTranferToOtherAccountResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP GET. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

GET /API/APIservice.asmx/AddTranferToOtherAccount?APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&Amount=string&Description=string&Id_SourceAccount=string&Id_TargetAccount=string&Id_Category=string&PaymentDate=string HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultAddTransferToOtherAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Transaction1>
  <Id>long</Id>
  <Id_User>long</Id_User>
  <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
  <Id_Account>long</Id_Account>
  <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
  <Type>long</Type>
  <Amount>double</Amount>
  <Description>string</Description>
  <Id_Category>long</Id_Category>
 </Transaction1>
 <Transaction2>
  <Id>long</Id>
  <Id_User>long</Id_User>
  <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
  <Id_Account>long</Id_Account>
  <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
  <Type>long</Type>
  <Amount>double</Amount>
  <Description>string</Description>
  <Id_Category>long</Id_Category>
 </Transaction2>
</apiResultAddTransferToOtherAccount>

HTTP POST

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP POST. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx/AddTranferToOtherAccount HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&Amount=string&Description=string&Id_SourceAccount=string&Id_TargetAccount=string&Id_Category=string&PaymentDate=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultAddTransferToOtherAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Transaction1>
  <Id>long</Id>
  <Id_User>long</Id_User>
  <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
  <Id_Account>long</Id_Account>
  <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
  <Type>long</Type>
  <Amount>double</Amount>
  <Description>string</Description>
  <Id_Category>long</Id_Category>
 </Transaction1>
 <Transaction2>
  <Id>long</Id>
  <Id_User>long</Id_User>
  <Id_UserCreated>long</Id_UserCreated>
  <Id_Account>long</Id_Account>
  <PaymentDate>dateTime</PaymentDate>
  <Type>long</Type>
  <Amount>double</Amount>
  <Description>string</Description>
  <Id_Category>long</Id_Category>
 </Transaction2>
</apiResultAddTransferToOtherAccount>