APIservice


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

AddAccount

Přidání účtu

Test

Chcete-li operaci otestovat použitím protokolu HTTP POST, klikněte na tlačítko Vyvolat.
Parametr Hodnota
APIClientKey:
UserLogin:
UserPassword:
Name:
Description:
Currency:
Type:
IsActive:
IsHidden:
Locked:
Ord:

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.eucty.cz/API/AddAccount"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <Name>string</Name>
   <Description>string</Description>
   <Currency>long</Currency>
   <Type>long</Type>
   <IsActive>boolean</IsActive>
   <IsHidden>boolean</IsHidden>
   <Locked>boolean</Locked>
   <Ord>long</Ord>
  </AddAccount>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <AddAccountResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <AddAccountResult>
    <Data>
     <Id>long</Id>
     <Name>string</Name>
     <Type>long</Type>
     <Currency>long</Currency>
     <IsActive>boolean</IsActive>
     <Locked>boolean</Locked>
     <Description>string</Description>
     <Ord>long</Ord>
     <UserAccountPermission>long</UserAccountPermission>
     <Amount>double</Amount>
     <IsHidden>boolean</IsHidden>
    </Data>
   </AddAccountResult>
  </AddAccountResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <AddAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <APIClientKey>string</APIClientKey>
   <UserLogin>string</UserLogin>
   <UserPassword>string</UserPassword>
   <Name>string</Name>
   <Description>string</Description>
   <Currency>long</Currency>
   <Type>long</Type>
   <IsActive>boolean</IsActive>
   <IsHidden>boolean</IsHidden>
   <Locked>boolean</Locked>
   <Ord>long</Ord>
  </AddAccount>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <AddAccountResponse xmlns="http://www.eucty.cz/API">
   <AddAccountResult>
    <Data>
     <Id>long</Id>
     <Name>string</Name>
     <Type>long</Type>
     <Currency>long</Currency>
     <IsActive>boolean</IsActive>
     <Locked>boolean</Locked>
     <Description>string</Description>
     <Ord>long</Ord>
     <UserAccountPermission>long</UserAccountPermission>
     <Amount>double</Amount>
     <IsHidden>boolean</IsHidden>
    </Data>
   </AddAccountResult>
  </AddAccountResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP GET. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

GET /API/APIservice.asmx/AddAccount?APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&Name=string&Description=string&Currency=string&Type=string&IsActive=string&IsHidden=string&Locked=string&Ord=string HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultAddAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <Id>long</Id>
  <Name>string</Name>
  <Type>long</Type>
  <Currency>long</Currency>
  <IsActive>boolean</IsActive>
  <Locked>boolean</Locked>
  <Description>string</Description>
  <Ord>long</Ord>
  <UserAccountPermission>long</UserAccountPermission>
  <Amount>double</Amount>
  <IsHidden>boolean</IsHidden>
 </Data>
</apiResultAddAccount>

HTTP POST

Následuje ukázka požadavku a odpovědi HTTP POST. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /API/APIservice.asmx/AddAccount HTTP/1.1
Host: www.eucty.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

APIClientKey=string&UserLogin=string&UserPassword=string&Name=string&Description=string&Currency=string&Type=string&IsActive=string&IsHidden=string&Locked=string&Ord=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<apiResultAddAccount xmlns="http://www.eucty.cz/API">
 <Data>
  <Id>long</Id>
  <Name>string</Name>
  <Type>long</Type>
  <Currency>long</Currency>
  <IsActive>boolean</IsActive>
  <Locked>boolean</Locked>
  <Description>string</Description>
  <Ord>long</Ord>
  <UserAccountPermission>long</UserAccountPermission>
  <Amount>double</Amount>
  <IsHidden>boolean</IsHidden>
 </Data>
</apiResultAddAccount>